Obiekt: Instalacja gazowa w budynku w miejscowości Wolskie przy ul. Górnej 37a

Zakres prac: Pełnienie funkcji kierownika budowy instalacji gazowej.

© Copyright Krzysztof Jabłoński 2020