Obiekt: Przyłącze wodociągowe do budynku w miejscowości Wolskie przy ul. Górnej 37a

Zakres prac: Pełnienie funkcji kierownika budowy przyłącza wodociągowego.

© Copyright Krzysztof Jabłoński 2020