Objekt: Zespół Szkół w Mielnie

Zakres projektu: Instalacje wewnętrzne obejmujące c.o., c.w.u., wentylację, gaz, technologię kotłowni a także instalacje zewnętrzne cieplne oraz wodociągowe.

© Copyright Krzysztof Jabłoński 2020