Obiekt: Szkoła Podstawowa w Sarbinowie

Zakres projektu: Instalacje wewnętrzne obejmujące c.o., c.w.u., gaz, technologię kotłowni.

© Copyright Krzysztof Jabłoński 2020